×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true
ویژه های خبری
true
    امروز  چهارشنبه - ۱۳ مهر - ۱۴۰۱  
true
false
غلبه بر استرس در محیط کار-پایگاه جامع پاکدشت نیوز

نه تنها مردان هویت ، فردیت ، شخصیت و به طور کلی موجودیت خود را از طریق کار و در آمدشان تعریف و تبیین می کنند ، بلکه همان طور که گفته شد امروزه زنان نیز به علت تحولات بنیادین واقع شده ، عزت نفس و خودباوری شان را عمدتا از طريق شغل خود کسب می کنند . لذا بدین علت است که امروزه بسیاری از شاغلین درگیر استرس کاری هستند چون اولا در دنیایی مصرف زده زندگی می کنیم و در ثانی به علت دستاورد های تکنولوژیکی روز به روز فرصت های شغلی برای انسان روی به کاهش می گذارد . گذشته از این فرد جهت حفظ موقعیت کاریش در این دنیای رقابت زده ، گریزی جز این ندارد که با رقبا و متقاضیان بی شماری رقابت کند. لذا بدین علت است که یک فرد شاغل پیوسته دغدغه خودافزایی و خود تواناتر سازی کاری را دارد. در ادامه به شیوه های غلبه بر استرس در محیط کار خواهیم پرداخت .

 

شیوه های غلبه بر استرس در محیط کار

 

یادداشتی از فرایند شکل گیری استرس در محیط کار تهیه کنید 

مشکل گشایی طلب می کند که فرد جهت غلبه بر مسئله پیش رویش تا سر حد امکان به ریشه ها و بستر سازهای مسئله بپردازد تا بدین وسیله با رفع عوامل ایجاد کننده مشکل در نهایت به ایده آل موردنظرش نایل شود به عبارت دیگر، فرد باید به ضرب المثل «توانا بود، هر که توانا بود» عمیقا باور داشته باشد. چون از دانایی است که توانایی حاصل می شود.  به هر صورت استرس گشایی نیز از این قاعد مستثنا نمی باشد . بدین منظور فرد در ابتدا باید بر روی محرکات، کیفیات و تجارب استرس برانگیز انگشت بگذارد تا بدین وسیله در آینده بتواند هم در برابر این محركات ثابت کرخت شود و هم که در عین حال پیشاپیش اقدامات مهاری و پیشگیرانه را اتخاذ نماید. و منظور از شناسایی محرکات استرس این است که فرد در طی یک ماه تجارب استرس را در محیط کارش مورد شناسایی قرار داده و با تعیین نمراتی برای این است، چگونگی واکنش های خود را نیز مورد مطالعه قرار دهد. پس از این به مرحله ارزیابی و خویشتن پایی می رسد که در این مرحله پس از پایان یک ماهه مرحله شناسایی، فرد به ارزیابی و مطالعه میزان استرس در محیط کار خود می نشیند و جهت دوری از این ضربات روحی تا سر حد امکان از تجربه کردن موقعیت های استرس برانگیز پرهیز می کند .

 

غلبه بر استرس در محیط کار-پایگاه پاکدشت نیوز

 

گریز از کار زدگی

گاه گاهی فرد ناخواسته مواجه با کارهای انباشته شده و عقب افتاده می شود که این مسئله فرد را درگیر اشتغالات ذهنی می سازد که جهت گریز از این ذهن مشغولی ، اولا لازم است که فرد وظایف انباشته شده اش را اولویت بندی کند و پس از این مرحله آسوده به انجام کارهای مهم تر مشغول شود و در صورتی که اولویت بندی نیز پاسخ انتظاراتش نباشد . در آنصورت بخشی از کارهایش را به دیگران واگذار کند و دست آخر اینکه از لوازم بهداشت روحی جسمیش نیز غافل نشود چون راندمان مطلوب سیاسی وابستگی آشکاری با بهداشت روحی و جسمی فرد دارد . به بیان دیگر ، فرد از خوب خوردن و خوب خوابیدن و ورزش کافی نیز نباید غافل شود . گذشته از این فرد پویا هیچ گاه نباید به علت کار زدگی از انتظارات اعضای خانواده اش نیز دور شود چون نادیده گرفتن خانواده بدین معنی است که فرد دردسر های تازه تری را موجب شود . زیرا نادیده گرفتن توقعات خانواده ، اسباب مشاجره و کشمکش را فراهم آورده و درگیری با کشمکش نیز یعنی توان سوزی و از دست دادن توانایی های کاری ، « ماحصل كلام اینکه فرد در موقعیت هایی از این دست جهت دور ماندن از تشویش و اضطراب باید با بها دادن به لوازم پویایی جسمی و روحی خود تا سر حد امکان بازدهی کاری خود را افزایش داده و بدین وسیله در نهایت از شر وظایف عقب افتاده نیز رهایی یابد تا از استرس در محیط کار کم شود .

نه گفتن را یاد بگیرید

همان طور که گفته شد فرد جهت دستیابی به راندمان کاری مطلوب و رهایی از استرس در محیط کار ، نیاز به یک زندگی نرمال و متوازن داشته و زندگی متوازن نیز مستلزم برخورداری از فرصت و زمان کافی است . ولیكن این زمان در برخی از موارد توسط دیگران به یغما برده می شود بدین معنی که، دیگران مسئوولیت ها و وظایف شخصی خود را بر سر فرد اوار می کنند و این امر سبب شتابزدگی و تنیدگی زمانی در فرد می شود بنابراین جهت غلبه بر این نوع مشکل، فرد باید به هنر نه گفتن و جواب رد دادن آراسته شود بویژه این هنر برای جنس مؤنث بسیار ضروری است چون نوع تربیت و اجتماعی شدن زنان به گونه ای است که این جنسیت را در قیاس با مردان محسوسا درگیر ایثار و فداکاری افراطی می کند بنابراین جهت ریشه دار سازی این هنر زندگی بخش به موارد زیر توجه کنید:

الف: پیش از آنکه خوش بینی در فرد متقاضی کمک تقویت شدن نه» امیدش را بدل به سراب کنید.
ب: در برخورد با درخواست ها و تقاضاهای توجیه ناپذیر، هیچ گاه به عبارات مبهمی چون قول نمی دهم، بگذار درباره اش قدری فکر کنم و غیره متوسل نشوید چون این پاسخ سبب تشديد استرس شما می شود زیرا این امر شما را درگیر تردید های جواب قطعی می کند.
پ: در هنگام پاسخ منفی دادن به فرد متقاضی، تا سر حد امکان الزامات ادب و آداب دانی را مراعات کنید .
ت: جهت پیشگیری از آزردگی فرد درخواست کننده به پیشنهادهای متقابل متوسل شوید. بدین معنی که، جهت انجام کار مورد نظرش باری شخص ثالثي را طلب کرده و یا اینکه کلا فرد را به شخص دیگری ارجاع دهید .

 

غلبه بر استرس در محیط کار-پاکدشت نیوز

 

محیط کار راحتی الامکان طبیعی سازید

زمانی که فشار کار محسوس و یا طاقت فرسا می شود این بدین معنی ” فرد از محیط طبیعی و راحتی بخش خود فاصله گرفته و میل باطنی اش این است که به فوریت از این حالت استرس خارج شود و از آنجایی که فرد نمی تواند از مسئولیت هایش چشم پوشی کرده و از طرف دیگر استرس نیز بر راه اثری سو بر جای می گذارد. بدین علت فرد باید ترتیبی اتخاذ کند تا در محیط کارش از ناراحتی رهایی یابد و این مهم نیز از طریق هر  هر چه طبیعی و راحت الحال کردن محیط کار کاملا قابل تحقق است . برای مثال فرد جهت تجربه این آرامش در محیط کارش می تواند عکس های خانوادگی را به دیوار اتاق چسبانده و یا اینکه به موزیک مورد علاقه اش در جریان کار گوش دهد. روشن است که هر اندازه نشانگرهای شرایط راحت الحالانه در محیط کار بیشتر باشد. به همان اندازه استرس در محیط کار کاهش می یابد و نیز از فشار روحی و کاری فرد کاسته می شود.

از اصل تعادل نیز غافل نشوید

واقعیت این است که روند کاری فرد همیشه روال ثابتی نداشته و به طور طبیعی دستخوش افت و خیز می شود . بدین معنی که در مقطعی به دلایل خاصی تلاش های کاری فرد افزایش یافته و این مسئله سبب می شود که فرد فشار کاری را تجربه کند . چون یک فرد حقوق بگیر باید از پس ضرب العجل ها بر آید . از طرف دیگر ، پویایی و سر زندگی کاری نیز به پویایی و نشاط زیستی نیاز دارد به زبان دیگر ، فرد نباید به قیمت پاسخگویی به ضرب العجل تعیین شده از زندگی و آسایش نرمال خود غافل شود. به بیان دیگر فرد جهت نشاط کلی در محیط کار و زندگیش باید از هنر متعادل نگری نیز غافل نشود بدین معنی که اگر فرد در مقطعی درگیر فشار شدید کاری است باید اعضای خانواده اش مراعات حال او را کرده و بدین واسطه در منزل اسباب آرامش و استراحت او را بیشتر فراهم کنند. همین طور، زمانی که فرد از زاویه کار فشاری را تحمل نمی کند باید به اصل جبران مافات باورمند باشد، بدین معنی که در این مقطع راحت الحالي، بیشتر از گذشته انتظارات فرزندان و همسرش را برآورده سازد تا بدین وسیله تعادلی بین خودگرایی وهم گرایی شخص ایجاد شود.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false