×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true
ویژه های خبری
true
    امروز  جمعه - ۲۱ مرداد - ۱۴۰۱  
true
false
تمرکز در برابر خود سرزنشگری - تصویر سوم

شخصیت در نقش یک آموزگار

زمانیکه سخن از خود بالغتر و شخصیت بزرگتر به میان می آید مقصود این است که فرد جهت پیشبرد اهداف عالیه اش از همه توانایی های خود بهره مند شود و این مهم نیز از طریق انسجام شخصیتی میسر می شود.  ولیکن زمانیکه فرد درگیر خودسرزنش گری و خود ناتوان انگاری می شود این امر آشکارا نشان می دهد که فرد میدان داری و نقش نمایی را به خود آگاهیش داده و بدین وسیله توانایی های ذهن نا هوشیارش را نادیده گرفته است. لذا بدین علت است که فرد در آزمونها و عملکردهایی چون سخنرانی در میان جمع، کسب نمرات قبولی، اجراهای هنری و غیره ناکام می شود .

از طرف دیگر میدان داری خودآگاهی و هوشیاری سبب می شود که فرد در دام اضطرابات گذشته و آینده افکنده شده و ذهن مشغولیهای بی فایده این چنانی سبب آزاد شدن انرژی های پراکنده در شخص شده و فرد به علت عدم بهره گیری از انرژیهای محدودش، دستخوش ناکامی و ناخودباوری در هر زمینه ای می شود. این در حالی است که زیستن در زمان حال سبب می شود که فرد ضمن رهایی از تشویش های بیهوده گذشته و آینده تمرکز و انرژی یک پارچه هر چه بهتر از پس آزمونهای خود پذیرانه و درد شکوفا سازانه برآید . پس یکی از راههای اصلی برخورداری و قدرت منسجم این است که فرد توجه و تمرکزش را معطوف به زمان حال کرده و در عین حال با منسجم کردن قوای خودآگاهی و نا خود آگاهی اش هرچه بیشتر در برابر خود سرزنشگری و ناخود باوری ایمن شود .

هم چنین بخوانید : رابطه پیری زودرس با استرس

برخورداری از اوج عملکرد

با توجه به آنچه که تاکنون درباره مفهوم هویت بزرگتر گفته شده است اکنون به خوبی می دانیم که برخورداری از این مهم، توانایی های عملگرانه و خودافزایانه فرد را دو چندان می کند چون این امر از همه ظرفیت های وجودی فرد استفاده کرده و در عین حال فرد را از کارشکنی های خود آگاهی و هوشیاری نیز نجات می دهد، زیرا تکيه صرف بر توانایی های ذهن هوشیار سبب می شود که فرد در گیر اضطرابات و استرسهای گذشته و آینده شده و از آنجایی که اضطراب توان سوز است بدین علت، درگیری فرد با ناکامی و شکست سب می شود که فرد دستخوش خود سرزنش گری شده و خود سرزنشگری نیزه بقایای خودباوری فرد زایل می کند.

بنابر این تسخیر کامیابی و شادکامی طلب می کند که فرد به هر طریق ممکن خود را از چنگال تسلط مطلق خودآگاهی رهایی بخشیده و خود را به قدرت برتر، ماورایی و غیبی خود برتر متصل سازد چون این هویت بزرگتر است که از توانایی های مغز تازه و نوظهور برخوردار است. باری،  همانطور که گفته شد تکیه کردن بر روی توانایی های صرف و آگاهی سبب می شود که فرد درگیر ناخودباوری عملگرانه شود چون و در اینگونه به خود القا می کند که برای مثال جهت قبول شدن در ریحانات به اندازه کافی مطالعه نکرده است، بنابر این فرد جهت کسب عملکرد و نتیجه بهتر، پیش از هر چیزی باید ذهن خود را از خود ناتوان انگاری رهایی بخشیده و این مهم نیز از طریق تمرکز مطلق بر روی کار و فعالیت هدف محورانه در دست اجرا بسادگی میسر می شود زیرا تمرکز مطلق سبب می شود که فرد از شر ذهن مشغولیهای مرتبط با ناتوانی و نارسایی های عملگرانه رهایی یابد. از طرف دیگر، تمرکز کردن بر روی فرایند عمل نه نتیجه عمل، سبب می شود که فرد به طور خودکار و خود به خود به قدرتی جادویی، ماورایی، نامریی و غیبی آراسته شود که ما از این قدرت و توان جادویی که همان نقش نمایی توانایی های ناخودآگاهی آدمی است به عنوان هویت بزرگتر یاد می کنیم. بله، اوج عملکرد و دستاوردهای کاری، رابطه تنگاتنگی با تمرکز مطلق و یک پارچه کردن همه توانایی های بخش های مختلف وجودی فرد دارد.

تمرکز در برابر خود سرزنشگری - تصویر اول

چگونه به تمرکز مان تداوم بخشیم؟

از آنجایی که ارتباط تمرکز با هویت بزرگتر ارتباطی دوسویه است بدین علت می توان با تسلط یافتن بر اعمال تمرکز هرچه بهتر اسباب خودافزایی خویش را فراهم آوریم.

لذا در این رابطه توجه به ظرایف زیر نیز سودمند است:

الف: مراقب باشید که در جریان کار در دست انجام، هوشیاریتان متوجه تشویش های مرتبط با گذشته و آینده نشود.

ب: واقعیت این است که اضطراب و افسردگی عمداً ناشی از تفکرات و خیالپردازی های خود ناقص می شود بنابر این بار تمرکز تان تداوم داشته باشد تنها این احساسات مخرب را ت بگیرید. به زبان دیگر، هرگز در این موقعیت با آنها وارد ج نشوید. اب: همه قوایتان را متوجه کار پیشرویتان کرده و بدین وسیله از نتی۔ نمایی هرگونه ترس و ناخودباوری پیشگیری کنید.

ت: جهت غلبه بر رفتارها و واکنشهای بازتابی و تکراری، توانایی و تفکرات خود را متوجه مسئولیت های کنونی کرده و با به رخ کشیدن توانایی های خود بدین وسیله از سنگ اندازی رفتارهای مکانیکی تان پیشگیری کنید.

تمرکز در برابر خود سرزنشگری - تصویر دوم

چگونه بر رفتارها و هوس های مخرب چیره شویم؟

واقعیت این است که فرد به علت تن آسایی، راحت الحالى، لذت طلبی، کشمکشهای درونی، ترسهای شرطی بنیاد و مسائلی از این دست، همیشه در معرض رفتارهای مخرب قرار داشته و این درحالی است که خودشکوفایی و شادکامی در زندگی طلب می کند که فرد بر هوس های زندگی سوزش چیره شود. لذا جهت غلبه بر این واکنشهای انعکاسی بازتابی، عادتی و بطور کلی ظاهرا آرامش بخش فرد باید برای زند رسالتی بزرگ قایل شود و این هدف و رسالت بزرگ، هر چیزی چرا کامیابی، دستاوردهای مادی، ارزش و انسان باوری، اخلاق گرایی و مسایلی از این قبیل می تواند باشد. زیرا بر رسالت و هدف گرایی فرد امتیازات گوناگونی مترتب است که از جمله مهمترین آنها می توان به گریز از فرصت سوزی اشاره کرد. برای مثال من کسی بودم که پیش از ابتلا به سرطان ریه، به مدت ۱۰ سال سیگار می کشیدم و چون این بیماری می توانست به سایر بخش های بدنم سرایت کند، جهت مهار آن به مدت نه ماه، هر هفته شیمی درمانی می شدم و چون عمیقا به دلایل چندی، به تداوم حیاتم نیاز و باور داشتم بدین علت، با خود عهد بستم که دیگر هرگز لب به سیگار نزنم، این در حالی بود که گاهگاهی فشار این میل مرا کاملا از خود بی خود می کرد. بله، رسالت باوری سبب میشود که فرد از چنگال ترسهای مرتبط با مغزهای حیوانی رهایی یافته و بدین وسیله کمتر دستخوش سنگ اندازیهای خود ناقص و ترسوی خود شده و بدین وسیله عنان اختیارش را در دستهای باکفایت خود بالغ و بزرگترش قرار دهد. پس جهت خودافزایی و برخورداری از مواهب بیشمار زندگی، هرگز از رسالت باوری و ارزش گرایی غافل نشوید .

تمرکز در برابر خود سرزنشگری - تمرین تمرکز

تمرین تنفس متمرکز

خود افزایی و خود بزرگ سازی طلب می کند که هر چه بیشتر فرد بر با درماندگیها و احساس ناکامی خود افسار بزند و از آنجایی که تنفس متمرکز جهت دستیابی به این مهم سودمند است. بنابراین جهت تسلط به این مهارت به ظرایف زیر توجه کنید:

الف: دفعه بعدی که بناگاه دستخوش استرس شده و بدین واسطه در گیر عوارضی چون مشت گره کرده ، شیار و چروک پیشانی و به طور کلی درگیر نشانه های عدم تعادل روحی می شوید هرچه سریعتر متوسل به عمل بازدم شده و در همین حال خود را بر روی کف اتاق و زمین و غيره شناور سازید.

ب : در جریان عمل بازدم، مشت خود را باز کرده و بدین وسیله بطور نمادین تنش های روحی تان را به دور انداخته و در عین حال کنترل خود ناقص و ابتدایی خویش را نیز به چالش بکشید.

پ: پیش از شروع هر کار استرس برانگیزی، عمل دم و بازدم را دست کم سه بار تکرار کرده و در عین حال در جریان عمل بازدم، تنشهای روحی تان به کناری پرت کرده و همزمان مسئولیت پیشروی تان را یک واقعیت تلقی کنید نه یک مشکل .

ت: و دست آخر اینکه به جای شاکی بودن از این موقعیت تنش آفرین، کاملا برعکس از آن شاکر باشید زیرا این موقعیت آزارنده بوده است که شما را متصل به قدرت برتر و ماورایی تان کرده است .

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false