×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true
ویژه های خبری
true
    امروز  جمعه - ۱۳ تیر - ۱۳۹۹  
true
false
لیست بناهای فرهنگی و تاریخی شهرستان پاکدشت - تاریخچه پاکدشت

فهرست بناها و محوطه های فرهنگی – تاریخی حوزه شهرستان پاکدشت

ردیفنام یا عنوان اثرنوع اثرموقعیت جغرافیاییقدمت
۱تپه تاریخی آفرین روستای

آفرین پاکدشت

تپه باستانیدر ۲ کیلومتری شمال روستای آفرین

 

تاریخی و اسلامی

 

۲تپه قلعه سرخ روستای خليف آباد پاکدشتتپه باستانیدر ۵۰۰ متری شمال روستای خليف

آباد

اسلامی
۳تپه تاریخی قرمز تپه

روستای قرمز تپه پاکدشت

تپه باستانیدر ۲ کیلومتری جنوب روستای قرمز تپه

 

تاریخی و اسلامی

 

۴تپه تاریخی فرخ آباد پاکدشتتپه باستانیدر ۲ کیلومتری جنوب روستای کهریزکتاریخی و اسلامی
۵تپه تاریخی حصار مهتر روستایتپه باستانیدر ۵۰۰ متری شرق روستای حصار مهترتاریخی و اسلامی

غرب تپه فرخ آباد

۶امامزاده سید جلیل روستای

فیلستان پاکدشت

امام زادهدر جنوب روستای فیلستانصفوی
۷کاروانسرای خاتون آباد

پاکدشت

کاروانسرادر فاصله ۱۰۰۰ متری جنوب جاده

اصلی تهران – مشهد و ۴ کیلومتریغرب

مرکز پاکدشت

قاجاری
۸پل قدیمی روستای جیتو پاکدشتپلدر جنوب روستای جیتو و شرق کارخانه چای روستاقاجاری
۹تپه قلعه گبری روستای محمود آباد پاکدشتتپه باستانی و بقایای قلعه خنثیدر ۲ کیلومتری جنوب غربی روستای فیلستانتاریخی و اسلامی
۱۰تپه تاریخی ترپاق قلعه روستای  فیلستان پاکدشت

 

بقایای قلعه خنثی تپه باستانی

 

در هزار متری جنوب غربی روستای

فیلستان و ۵۰۰ متری جنوب جاده قلعه خنثی

فیلستان – پوئینک

تاریخی و اسلامی
۱۱امامزاده ابراهیم روستای

ارمبویه پاکدشت

امامزادهدر شمال روستای ارمبویهقاجاری
۱۲امامزاده حمزه رضا روستای

خاتون آباد پاکدشت

امامزادهدر جنوب غربی خاتون آباد و ۱۷۰۰

متری جنوب غربی کاروانسرای خاتون آباد

اصل بنا صفوی ساختمان فعلی آن

جدید می باشد

۱۳امامزاده طالب روستای

خسرو پاکدشت

امامزادهدر شمال روستای خسرو در کنار حاشیه شمالی جاده اصلی تهران – مشهداصل بنا قاجاری است و ساختمان

فعلی آن جديد

می باشد

۱۴امامزاده پنجعلی روستای

جیتو پاکدشت

امامزادهدر ۵۰۰ متری جنوب شرقی روستای

جیتو

صفوی
۱۵امامزاده موسی روستای

خليف آباد پاکدشت

امامزادهدر ۲۰۰ متری شمال روستای خلیف

آباد و غرب تاریخی قلعه سرخ

قاجاری
۱۶امامزاده طاهر روستای

توچال پاکدشت

امامزادهدر ۵۰۰ متری جنوب غربی روستای توچال – وسط باغ موقوفه خود امامزادهساختمان آن به طور

کلی جدید سازمی باشد

۱۷آب انبار قدیمی روستای

فیلستان پاکدشت

آب انباردر مرکز دهستان فیلستان و در داخل حیاط مدرسه ابتدایی نور دانش روستااوایل دوره پهلوی
۱۸تپه قلعه کبری روستای

جیتو پاکدشت

تپه باستانیتپه باستانی در ۵۰۰ متری در حاشیه جاده آسفالته روستای فیلستان -جيتو و ۵ کیلومتری جنوب

روستای جیتو

تاریخی و اسلامی
۱۹بقعه شیخ کلینی روستای كلين سادات پاکدشتمقبرهدر جنوب روستای کلین ساداتاصل بنا مربوط به دوره قاجاری است و ساختمان

فعلی آن جدید است

۲۰امامزاده حسن روستای

یبرداغلان پاکدشت

امامزادهدر مرکز روستای یبر و ۱۲۰۰ متری

شمال جاده تهران – مشهد

قاجاری
۲۱امامزاده غفار (ملا) روستای

يبرداغلان پاکدشت

امامزادهدر شرق روستای یبر و ۴۰۰ متری شرق

امامزاده حسن

قاجاری
۲۲امامزاده محمد ده امام حصار

امیر پاکدشت

امامزاده۱۰۰ متری غرب روستای ده امام و ۳

کیلومتری شمال

اصل بنا قاجاری و بنای فعلی آن دهستان حصار

امیر جدید می باشد

۲۳مسجد قدیمی روستای حسین آباد قاجار پاکدشتمسجددر جنوب روستای چنگی و ۱۳۰۰ متری

شمال روستای کبود گنبد

قاجاری
۲۴بقایای قلعه ی قدیمی روستای

چنگی پاکدشت

قلعهروستای حسین آباد قاجار        قاجاری
۲۵بقایای کاروانسرای روستای

کبود گنبد پاکدشت

کاروانسرادر مرکز روستای کبود گنبدصفوی
۲۶تک بنای خشتی معروف به اتاق روستای گنبد پاکدشتخانقاهدر شمال روستای کبود گنبد و ۳۰۰

متری غرب کاروانسرای کبود گنبد

قاجاری
۲۷  تپه قلعه کبری روستای

کبود گنبد پاکدشت

تپه باستانی

و بقایای قلعه خنثی

۲ کیلومتری شمال غرب روستای کبود

گنبد

قاجاری
۲۸کاروانسرای سرخ حصار

روستای سرخ حصار پاکدشت

کاروانسرادر ۴ کیلومتری شمال امامزاده طالب

روستای خسرو و ۴ کیلومتری شمال

غربی بخش شریف آباد

قاجاری
۲۹امامزاده اولیای روستای

قوهه سفلی پاکدشت

در ۱۵۰ متری غرب روستای قوهه

سفلی

قاجاری
۳۰تپه تاریخی چال تپه روستای

قوهه سفلی پاکدشت

تپه باستانیدر ۲ کیلومتری غرب روستای قوهه

سفلی

قاجاری
۳۱تپه قلعه نصرت آباد روستای

کلین سادات پاکدشت

تپه باستانی

و بقایای قلعه خنثی

در ۲ کیلومتری جنوب روستای کلین

سادات

اسلامی
۳۲عمارت یا کاخ ناصر الدین میرزا

روستای جمال آباد پاکدشت

کاخدر ۵۰۰ متری شمال روستای جمال آبادقاجاری
۳۳امامزاده عبدالله روستای عباس آباد لرنی پاکدشتامامزادهدر جنوب روستای عباس آباد لرنیقاجاری
۳۴محوطه تاریخی یوردبولاغ

روستای توچال پاکدشت

محوطه تاریخی

 

در ۱۷۰۰ متری شمال روستای توچالاسلامی
۳۵عار یا زاعه طبیعی دره گنجعلی اليوه (دیوانه) روستای توچال

پاکدشت

زاعه

طبیعی

در ۲۸۰۰ متری شمال توچال و ۱۵۰۰ متری غرب محوطه تاریخی یوردوبولاغ
۳۶يخچال قدیمی روستای

يبرداغلان پاکدشت

یخچالدر غرب روستای یبرداغلانقاجاری
۳۷آب انبار قدیمی روستای

حیدر آباد پاکدشت

آب انباردر مرکز روستای حیدر آبادقاجاری
۳۸امامزاده عون یا سبزه پوش

روستای آفرین پاکدشت

امامزادهیک کیلومتری شمال شرقی روستای آفریناصل با صفوی
۳۹تک بای خنثی موسم به تیله اربابی روستای کلین سادات پاکدشتکاه دانادر مرکز روستای

کلین سادات

اوایل پهلوی
۴۰امامزاده چهل دختر یا خاتون روستای جمال آباد پاکدشتامامزادهدر ۲ کیلومتری جنوب روستای جمال آبادصفوی
۴۱امامزاده برهان الدین روستای

جمال آباد پاکدشت

امامزادهدر مرکز روستای جمال آباددوره معاصر
۴۲امامزاده دو تن یا شصت سر روستای آفرین پاکدشتامامزادهدر ۱۵۰۰ متری شمال روستای آفرین و ۲۰۰ متری شمال امامزاده عون روستای

آفرین

قاجاری
۴۳کوره آجرپزی خوش بین

خاتون آباد پاکدشت

کوره آجر پزیدر غرب خاتون آباد و در ۵۰۰ متری آجرپزی جنوب جاده اصلی تهران-مشهداوایل پهلوی
۴۴کوره آجرپزی شمس نو خاتون آباد پاکدشتکوره آجر پزیدر غرب خاتون آباد و در ۵۰۰ متری آجرپزی جنوب جاده اصلی تهران مشهد    اوایل پهلوی
۴۵کوره آجرپزی نمونه

خاتون آباد پاکدشت

کوره آجرپزیدر غرب خاتون آباد و در ۵۰۰ متری

جنوب جاده اصلی تهران مشهد

    اوایل پهلوی

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false