×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true
ویژه های خبری
true
    امروز  چهارشنبه - ۱۹ مرداد - ۱۴۰۱  
true
false
لیست بناهای فرهنگی و تاریخی شهرستان پاکدشت - تاریخچه پاکدشت

فهرست بناها و محوطه های فرهنگی – تاریخی حوزه شهرستان پاکدشت

ردیف نام یا عنوان اثر نوع اثر موقعیت جغرافیایی قدمت
۱ تپه تاریخی آفرین روستای

آفرین پاکدشت

تپه باستانی در ۲ کیلومتری شمال روستای آفرین

 

تاریخی و اسلامی

 

۲ تپه قلعه سرخ روستای خليف آباد پاکدشت تپه باستانی در ۵۰۰ متری شمال روستای خليف

آباد

اسلامی
۳ تپه تاریخی قرمز تپه

روستای قرمز تپه پاکدشت

تپه باستانی در ۲ کیلومتری جنوب روستای قرمز تپه

 

تاریخی و اسلامی

 

۴ تپه تاریخی فرخ آباد پاکدشت تپه باستانی در ۲ کیلومتری جنوب روستای کهریزک تاریخی و اسلامی
۵ تپه تاریخی حصار مهتر روستای تپه باستانی در ۵۰۰ متری شرق روستای حصار مهتر تاریخی و اسلامی

غرب تپه فرخ آباد

۶ امامزاده سید جلیل روستای

فیلستان پاکدشت

امام زاده در جنوب روستای فیلستان صفوی
۷ کاروانسرای خاتون آباد

پاکدشت

کاروانسرا در فاصله ۱۰۰۰ متری جنوب جاده

اصلی تهران – مشهد و ۴ کیلومتریغرب

مرکز پاکدشت

قاجاری
۸ پل قدیمی روستای جیتو پاکدشت پل در جنوب روستای جیتو و شرق کارخانه چای روستا قاجاری
۹ تپه قلعه گبری روستای محمود آباد پاکدشت تپه باستانی و بقایای قلعه خنثی در ۲ کیلومتری جنوب غربی روستای فیلستان تاریخی و اسلامی
۱۰ تپه تاریخی ترپاق قلعه روستای  فیلستان پاکدشت

 

بقایای قلعه خنثی تپه باستانی

 

در هزار متری جنوب غربی روستای

فیلستان و ۵۰۰ متری جنوب جاده قلعه خنثی

فیلستان – پوئینک

تاریخی و اسلامی
۱۱ امامزاده ابراهیم روستای

ارمبویه پاکدشت

امامزاده در شمال روستای ارمبویه قاجاری
۱۲ امامزاده حمزه رضا روستای

خاتون آباد پاکدشت

امامزاده در جنوب غربی خاتون آباد و ۱۷۰۰

متری جنوب غربی کاروانسرای خاتون آباد

اصل بنا صفوی ساختمان فعلی آن

جدید می باشد

۱۳ امامزاده طالب روستای

خسرو پاکدشت

امامزاده در شمال روستای خسرو در کنار حاشیه شمالی جاده اصلی تهران – مشهد اصل بنا قاجاری است و ساختمان

فعلی آن جديد

می باشد

۱۴ امامزاده پنجعلی روستای

جیتو پاکدشت

امامزاده در ۵۰۰ متری جنوب شرقی روستای

جیتو

صفوی
۱۵ امامزاده موسی روستای

خليف آباد پاکدشت

امامزاده در ۲۰۰ متری شمال روستای خلیف

آباد و غرب تاریخی قلعه سرخ

قاجاری
۱۶ امامزاده طاهر روستای

توچال پاکدشت

امامزاده در ۵۰۰ متری جنوب غربی روستای توچال – وسط باغ موقوفه خود امامزاده ساختمان آن به طور

کلی جدید سازمی باشد

۱۷ آب انبار قدیمی روستای

فیلستان پاکدشت

آب انبار در مرکز دهستان فیلستان و در داخل حیاط مدرسه ابتدایی نور دانش روستا اوایل دوره پهلوی
۱۸ تپه قلعه کبری روستای

جیتو پاکدشت

تپه باستانی تپه باستانی در ۵۰۰ متری در حاشیه جاده آسفالته روستای فیلستان -جيتو و ۵ کیلومتری جنوب

روستای جیتو

تاریخی و اسلامی
۱۹ بقعه شیخ کلینی روستای كلين سادات پاکدشت مقبره در جنوب روستای کلین سادات اصل بنا مربوط به دوره قاجاری است و ساختمان

فعلی آن جدید است

۲۰ امامزاده حسن روستای

یبرداغلان پاکدشت

امامزاده در مرکز روستای یبر و ۱۲۰۰ متری

شمال جاده تهران – مشهد

قاجاری
۲۱ امامزاده غفار (ملا) روستای

يبرداغلان پاکدشت

امامزاده در شرق روستای یبر و ۴۰۰ متری شرق

امامزاده حسن

قاجاری
۲۲ امامزاده محمد ده امام حصار

امیر پاکدشت

امامزاده ۱۰۰ متری غرب روستای ده امام و ۳

کیلومتری شمال

اصل بنا قاجاری و بنای فعلی آن دهستان حصار

امیر جدید می باشد

۲۳ مسجد قدیمی روستای حسین آباد قاجار پاکدشت مسجد در جنوب روستای چنگی و ۱۳۰۰ متری

شمال روستای کبود گنبد

قاجاری
۲۴ بقایای قلعه ی قدیمی روستای

چنگی پاکدشت

قلعه روستای حسین آباد قاجار         قاجاری
۲۵ بقایای کاروانسرای روستای

کبود گنبد پاکدشت

کاروانسرا در مرکز روستای کبود گنبد صفوی
۲۶ تک بنای خشتی معروف به اتاق روستای گنبد پاکدشت خانقاه در شمال روستای کبود گنبد و ۳۰۰

متری غرب کاروانسرای کبود گنبد

قاجاری
۲۷   تپه قلعه کبری روستای

کبود گنبد پاکدشت

تپه باستانی

و بقایای قلعه خنثی

۲ کیلومتری شمال غرب روستای کبود

گنبد

قاجاری
۲۸ کاروانسرای سرخ حصار

روستای سرخ حصار پاکدشت

کاروانسرا در ۴ کیلومتری شمال امامزاده طالب

روستای خسرو و ۴ کیلومتری شمال

غربی بخش شریف آباد

قاجاری
۲۹ امامزاده اولیای روستای

قوهه سفلی پاکدشت

در ۱۵۰ متری غرب روستای قوهه

سفلی

قاجاری
۳۰ تپه تاریخی چال تپه روستای

قوهه سفلی پاکدشت

تپه باستانی در ۲ کیلومتری غرب روستای قوهه

سفلی

قاجاری
۳۱ تپه قلعه نصرت آباد روستای

کلین سادات پاکدشت

تپه باستانی

و بقایای قلعه خنثی

در ۲ کیلومتری جنوب روستای کلین

سادات

اسلامی
۳۲ عمارت یا کاخ ناصر الدین میرزا

روستای جمال آباد پاکدشت

کاخ در ۵۰۰ متری شمال روستای جمال آباد قاجاری
۳۳ امامزاده عبدالله روستای عباس آباد لرنی پاکدشت امامزاده در جنوب روستای عباس آباد لرنی قاجاری
۳۴ محوطه تاریخی یوردبولاغ

روستای توچال پاکدشت

محوطه تاریخی

 

در ۱۷۰۰ متری شمال روستای توچال اسلامی
۳۵ عار یا زاعه طبیعی دره گنجعلی اليوه (دیوانه) روستای توچال

پاکدشت

زاعه

طبیعی

در ۲۸۰۰ متری شمال توچال و ۱۵۰۰ متری غرب محوطه تاریخی یوردوبولاغ
۳۶ يخچال قدیمی روستای

يبرداغلان پاکدشت

یخچال در غرب روستای یبرداغلان قاجاری
۳۷ آب انبار قدیمی روستای

حیدر آباد پاکدشت

آب انبار در مرکز روستای حیدر آباد قاجاری
۳۸ امامزاده عون یا سبزه پوش

روستای آفرین پاکدشت

امامزاده یک کیلومتری شمال شرقی روستای آفرین اصل با صفوی
۳۹ تک بای خنثی موسم به تیله اربابی روستای کلین سادات پاکدشت کاه دانا در مرکز روستای

کلین سادات

اوایل پهلوی
۴۰ امامزاده چهل دختر یا خاتون روستای جمال آباد پاکدشت امامزاده در ۲ کیلومتری جنوب روستای جمال آباد صفوی
۴۱ امامزاده برهان الدین روستای

جمال آباد پاکدشت

امامزاده در مرکز روستای جمال آباد دوره معاصر
۴۲ امامزاده دو تن یا شصت سر روستای آفرین پاکدشت امامزاده در ۱۵۰۰ متری شمال روستای آفرین و ۲۰۰ متری شمال امامزاده عون روستای

آفرین

قاجاری
۴۳ کوره آجرپزی خوش بین

خاتون آباد پاکدشت

کوره آجر پزی در غرب خاتون آباد و در ۵۰۰ متری آجرپزی جنوب جاده اصلی تهران-مشهد اوایل پهلوی
۴۴ کوره آجرپزی شمس نو خاتون آباد پاکدشت کوره آجر پزی در غرب خاتون آباد و در ۵۰۰ متری آجرپزی جنوب جاده اصلی تهران مشهد     اوایل پهلوی
۴۵ کوره آجرپزی نمونه

خاتون آباد پاکدشت

کوره آجرپزی در غرب خاتون آباد و در ۵۰۰ متری

جنوب جاده اصلی تهران مشهد

    اوایل پهلوی

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false