×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true
ویژه های خبری
true
    امروز  شنبه - ۹ مهر - ۱۴۰۱  
true
false
همسرجویی یا همسر یابی و استرس - تصویر چهار

وقایع و مسایل مرتبط با ازدواج مهمترین مسئله فرد در زندگی بوده و بررسی های انجام شده گویای این واقعیت مسلم است که هیچ اتفاق و یا واقعه ای نمی تواند به اندازه مسایل مرتبط با ازدواج در فرد تولید واکنش و بازتاب روحی کند . روشن است که این مسئله شامل حال رابطه جویی ، همسرجویی و زن و شوهرهای بالقوه نیز می شود . با این اوصاف ، استرس و اضطراب این چنانی نیز گریز ناپذیر شده و از آنجایی که استرس مرضی در هر شکلی بازدارنده است بدین علت پویایی و خودافزایی طلب می کند که فرد با تمامی قوایش تشویش و اضطرابش را برطرف سازد .

بیتشر بخوانید : چگونه از روابط پنهان زناشویی جلوگیری کنیم ؟

باری، از آنجایی که انسان خود باوری و خود پذیریش را از طریق ارتباطات خوب و سازنده کسب می کند هرگونه نارسایی و کاستی در این رابطه سبب می شود که فرد به سوی انزوا طلبی و درونگرایی سیر کند و این در حالی است که نتایج حاصله از بررسی های انجام شده گویای این مطلب است که ویژگی های برون گرایانه در شرایط زیستی کنونی محسوساً کارآمدتر و پیشبرنده تر از گوشه گیری و انزوا طلبی است . برای مثال جنس مؤنث از طریق احساسات نمایی و رابطه جویی ، تخلیه هیجانی را تجربه کرده و بدین وسیله به آرامش و پویایی می رسد و این در حالی است که جنس مذکر از این زاویه با مشکلات بیشتر مواجه است. به هر صورت آنچه که تردیدناپذیر این است که فرد به ارتباطات جای بخشی و خودباورانه محتاج است چه در غیر اینصورت ، بدون هیچ تردیدی با دغدغه های روحی درگیر می شود. برای مثال کاستی های ارتباطی آشکارا ناخود عشق ورزی فرد است و ناخود عشق ورزی نیز نتیجه ای جز درماندگی ، در جا زدن و عقب افتادگی از دیگران ندارد.

مطلب دیگر قابل توجه در این رابطه این است که ارتباطات ازدواج محورانه به مراتب مهمتر از ارتباط هم جنس با هم جنس است چون او در سنین نوجوانی و جوانی، تحولات ویژه ای در دختر و پسر پدیدار شده و در ثانی در این مقطع سنی دختر و پسر گریزی جز کنجکاوی زدایی ندارند. چون از زمان خردسالی در خانواده و اجتماع در معرض ارتباطات اشخاص غيرهم جنس بوده اند. گذشته از این، اساسا ذات و ماهیت آدمی به گونه ای است که فرد تجارب آشنا را به تجارب نااشنا ترجیح داده و از آنجایی که دختر و پسر رابطه پدر و مادر خود را در پیشرویشان داشته اند لذا بدین علت کنجکاوی های این چنانی شان به مراتب بیشتر از ارتباطات ساده و تک جنسیتی است. از طرف دیگر، خوب می دانیم که در دنیایی ارتباطات زندگی می کنیم که این ویژگی زیستی این دوران بسادگی فرد را درگیر واکنش های بازتابی و هیجانی می کند. به زبان دیگر ، فرد گریزی جز رابطه جویی ندارد در غیر اینصورت بسادگی انگشت نما خواهد شد . چون اکثریت قاطع مردم چنین تجاربی را تجربه می کنند .

همسرجویی یا همسر یابی و استرس - تصویر سوم

باری، پرسش این است که چرا رابطه با جنس مخالف در سنین اولیه جوانی در فرد تا این اندازه استرس و اضطراب آور است ؟ پاسخ این است که پس از فعال شدن هورمونهای جنسی در بدن دختر و پسر، به یکباره کودکان دیروز مواجه با تحولات بزرگ ناگهانی می شوند . بدین معنی که این فعل و انفعالات هورمونی پس و شکل دهی صفات و ویژگی های ثانویه جنسی در دختر و پسر در عین حال،  ویژگی های رفتاری متفاوتی را به این دو جنس ارزانی می دارد. برای مثال، افزایش ناگهانی هورمون جنسی تستوسترون در پسر سبب می شود که پسرک در این مقطع سنی با رفتارهای سرکشی چون پرخاشگری، خشونت نمایی، بیقراری و بی تابی و میل جنسی سرکش مواجه شود و این در حالی است که شکل گیری صفات جنسی ثانویه در دختر سبب می شد که این جنسیت هر چه بیشتر به ظاهری زنانه آراسته شود که این تحولات بیش از گذشته این جنسیت را به سوی برقرار سازی رابطه با جنس مخالف تشویق می کند و این در حالی است که انگیزه ارتباط جویی در این دو جنس در این مقطع زمانی با یکدیگر تفاوت دارد.

برای مثال، دختران و به طور کلی زنان ارتباطات عاطفی و احساسی را با جنس مذکر ترجیح داده و این در حالی است که محرکه اصلی رابطه جویی جنس مذکر را برخور داری های فیزیکی تشکیل می دهد. از طرف دیگر مهارت های ارتباطی و لازمه های سازگاری در جنس مؤنث بیشتر است و این در حالی است که جنس مذكر از این زاویه با مشکل مواجه است.

به هر صورت، مسایلی از این دست سبب می شود که این قشر سنی دست کم در ابتدای رابطه جویی با مشکلات مرتبطه درگیر باشند که این امر بر روی خودپذیری و پویایی آنها اثری منفی بر جای می گذارد . اکنون پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه می توان این موانع و مشکلات را بیرنگ کرد؟ پاسخ این است که همراهی و سازگاری دختر و پسر و به طور کلی زن و شوهر های بالقوه طلب می کند که این اشخاص به ویژگیهایی آراسته شوند که از جمله این الزامات ارتباطی می توان به خود و غیرشناسی، خودباوری، خودپذیری و خود عشق ورزی اشاره کرد .

برای مثال اگر فرد خود را شناخته و در عین حال از ویژگی های ذات اکتسابی فرد ارتباطیش نیز آگاه باشد در آنصورت، کمتر با مشکلات سازگاری می شود. همین طور، عشق نمایی نیز ناشی از خود عشق ورن . خودپذیری شده و خودپذیری و شخصیت سالم نیز ناشی از باورمندی به حقوق ذاتی و انسانی می شود.

به هر شکل، مقدمه فوق گویای این واقعیت است که برقرار سازی رابطه در جوانان در آستانه ازدواج به دلایل گوناگونی تولید تشویش و اضطراب کرده و اضطراب نیز برای خودافزایی و خودابر از گری فرد بازدارنده است از طرف دیگر، فردگریزی جز این نوع ارتباطات ندارد چون اولا فرد درگیر کنجکاوی های جنسی است و در ثانی، فرد باید دیر یا زود تشکیل خانواده داده و با جنس مخالفش برای مدتی طولانی در زیر یک سقف زندگی کند. چون اگر چه امروزه از هر دو ازدواج تقریبا یک مورد با شکست مواجه می شود ولیكن این ناکامی بدین معنی نیست که فرد دست از ارتباطات بعدی می شوید چون آمار و ارقام موجود گویای این واقعیت است که بسیاری از اشخاص متارکه کرده، تن به ازدواج های دوم و سوم می دهند. اگر چه تأثرات ناشی از ناکامی در ازدواج آشکارا ماندگار و پربار است. با این وجود بررسی ها نشان می دهد که هنوز هیچ رابطه ای نتوانسته است جایگزین ازدواج شود به عبارت دیگر، اگرچه مشکلات ازدواج انکارناپذیر در هم امتیازات ازدواج بیشتر از سایر اشکال ارتباطی زن و مرد بوده در حد توانمان جهت پرهیز از این نوع استرس، راهکارهایی را در اختیار زن و شوهرهای بالقوه (اشخاص در آستانه زناشویی) قرار خواهیم داد .

همسرجویی یا همسر یابی و استرس - تصویر دوم

بیشتر بخوانید :بهترین روش برای غلبه بر استرس در محیط کار

اولویت های ازدواجی را مشخص کنید

نکته مهمی که همواره باید آویزه گوش ازدواج باوران و سعادت طلبان باشد این است که هر چقدر اشتراکات و هم فهمی های زن و شوهر بیشتر باشد به همان اندازه بر پایداری و برخورداری ازدواج بیشتر شده و هر چقدر محركات ازدواجی فرد احساسی و غیر واقع بینانه باشد به همان اندازه نیز شانس تلاطمات و تشنجات ارتباطی افزایش می یابد. برای مثال شواهد موجود گویای این مطلب است که عشق زدگی نمی تواند به حال ازدواج سودمند باشد چون در ازدواج اولا فرد ۳۲ طول عمرش را در زندگی مشترک گذرانده و در ثانی در طول این سالهای بلند زن و شوهر با انواع و اقسام مشکلات ریز و درشت مواجه می شوند که گذر از این موانع طبیعی بدون هیچ تردیدی به سازگاری، هم فهمی، همدلی، نزدیکی احساسی و فیزیکی و الزاماتی از این دست نیاز دارد ولیكن این ویژگی های پیشبرنده ازدواج در گرایشات و هوس های آنی و عشق بنیاد به چشم نمی خورد. مطلب دیگر قابل توجه در این رابطه این است که همسرجویان باید شدیدا مراقب وابستگی های فرصت سوز باشند. بدین معنی که گاهگاهی فرد در رابطه ای افکنده می شود که رفتارهای طرف ارتباطیش انتظارات او را برآورده نمی کند ولیکن فرد به علت هم کناری و هم نشینی بلند مدت به طرف مقابلش وابسته شده و به اصطلاح بخشی از خودباوریش را از کنار این رابطه نارسا کسب می کند که در این حالت اصطلاحا گفته می شود که فرد به رابطه اش وابسته شده است که بسان اشخاص معتاد در صورت قطع رابطه، فرد در گیر عوارض و بازتاب های روحی مرتبط با آن می شود بنابراین یکی از راه های گریز از تشویش و اضطراب این است که فرد همسر جو و ازدواج طلب، پیشاپیش لیستی از ویژگی های همسر بالقوه اش تهیه کند تا بدین وسیله از افکنده شدن در ارتباطات فرصت سوز پیشگیری کند. برای مثال فرد باید پیشاپیش بداند که آیا به دنبال جذابیت ها و کشش های ظاهری است یا به دنبال پختگی و ویژگی های سازگارانه.

همسرجویی یا همسر یابی و استرس - تصویر هفت

تشابهات همسریابی با کاریابی

اگر چه هنوز هم ازدواج بهترین شکل رابطه پایدار بین زن و م حال نکته مهمی که همواره باید آویزه گوش همسرطلبان باشد این است که شرایط این دوره و زمانه از زمین تا آسمان با گذشته تفاوت دارد. برای مثال امروزه  نقش های سنتی زن و مرد کاملا دگرگون شده و زنان نیز به استقلال مادی بیشتر و خودباوری آشکارتری نایل شده اند. گذشته از این، امروزه مردم ارتباطات زده تر گذشته بوده و این مسئله سبب می شود که برخی از جوانان به علت تخلیه هیجانی در دراز مدت در برابر این وسایل ارتباطی شرطی شوند. از طرف دیگر مستندات موجود گویای این مطلب است که امروزه شکل دهی سازگاری در ازدواج به مراتب دشوارتر از گذشته است و دست آخر اینکه، راحت الحالی و مشکلات اقتصادی، جاه طلبی مادی و برخی از عوامل دیگر سبب شده است که امروزه جوانان مثل گذشته نسبت به ازدواج رغبت و التهابی از خود نشان ندهند با این وجود، هنوز هم ازدواج مهمترین واقعه زندگی فرد است چون فرد بخش بزرگی از عزت نفس خودانگاره پویای خود را از کنار یک زناشویی بالنده کسب می کند. به هر صور با توجه به اشارات و واقعیات فوق امروزه مشکلات ازدواج به مراتب بیشتر گذشته بوده و این بدین معنی است که دستیابی به همسری ایده آل روز به روز دشوارتر می شود لذا بدین علت است که همسریابی را به کاریابی تشبیه کر بدین معنی که فرد با گوشه گیری، درونگرایی و انزواطلبی بندرت به خواسته اش (دستیابی به همسری مناسب) نایل می شود و تنها راه دستیابی به این مهم است که فرد بسان کاریابی در این رابطه عمل کند لذا جهت تسخیر همسر ایده آل تان از ضرایف زیر نیز غافل نشوید:

١- حتی الامکان به جنب و جوش های ارتباطی و اجتماعی خود بیفزایید: منظور از این راهکار این است که فرد پیشاپیش تاریخ حضور در اجتماعات مختلف را در تقویمش مشخص کرده تا این تاریخ ها انگیزه حضور شخص را در این مجالس تقویت کند.

۲- در کلاس ها و باشگاه های مختلف نامنویسی کنید: از آنجایی که هدف آشنایی با همسر بالقوه است فرد با دست روی دست گذاشتن و گوشه عزلت اختیار کردن، به هدفش نمی رسد بدین علت تا سر حد امکان در کلوپهایی چون دوچرخه سواری، عکاسی، هنرهای تزیینی و غیره نامنویسی کنید. به علاوه مهارتهای ارتباطی خود را نیز تقویت کنید.

۳- به ورزش های تیمی و گروهی رغبت نشان دهید: به این معنی که به عضویت ورزش هایی چون تنیس، فوتبال، والیبال و غیره درآئید چون در این فعالیتها نه تنها فرد ویژگی های سازگارانه و تیم محورانه اش را تقویت می کند بلکه در عین حال، مجالی نیز از برای شناخت بهتر همسر بالقوه اش خواهد داشت.

همسرجویی یا همسر یابی و استرس - تصویر یک

۴- از تنها نهار خوردن شدیدا بپرهیزید: یک فرد مجرد جهت تسخیر هدفش محسوسآ باید فرصت طلب باشد چون در این حوزه رقابت شدیدی بین همسرجویان حکمفرما است پس در رستوران هایی نهار بخورید که آشکارا شلوغ بوده و در عین حال حتی الامکان در مکان مشخصی نهار بخورید.

۵-با خرید سهام خود را در برابر شوهران بالقوه قرار دهید: بله، زنان مجرد به همسر ایده آل خود باید با نفوذ به حوزه های مردانه بدین وساد نه تنها هر چه بیشتر به راز و رمزهای توفیقات مادی مسلط شوند بلکه در عین حال با خرید سهام شرکت های مختلف حضور خود در بین مردان را توجيه پذیر تر سازند.

۶- و دست آخر اینکه، در کلاس های تقویت هنر سخنرانی نامنویسی کرده و بدین وسیله ضمن آشنا شدن با ظرایف ایراد سخنرانی های گیرا بدین واسطه خودباورانه در بین جمع سخنرانی کرده و بدین وسیله توجه اشخاص مجرد را به توانایی ها و جذابیت های خود جلب کنید. لازم به ذکر است که راهکارهای درهم آمیز انه فوق تنها جنبه راهنمایی داشته و فرد همسر طلب، باید به فراخور شرایط خود ارتباطات موردنظرش را شکل دهد وليكن نکته مهمی که همواره باید آویزه گوش همسر طلبان باشد این است که رسیدن به مقصود در این دنیای تنازع بقا با گوشه گیری و پرده نشینی حاصل نشده و فرد باید به اشکال مختلف جذابیت های خود را در چشم رسن همسران بالقوه قرار دهد.

همسرجویی یا همسر یابی و استرس - تصویر پنج

راز بزرگ موفقیت در رابطه و همسر یابی

همان طور که گفته شد محرکه اصلی رابطه جویی جنس مؤنث را دستیابی به خودباوری و تکیه گاه احساسی تشکیل می دهد و این در حالی است که برانگیزش جنسی در جنس مذکر بیشتر است. بنابراین زن و مرد در این رابطه باید برای صلاحدید و ترجیح خود عمل کنند با این وجود شواهد بسیاری گویای این واقعیت است که نزدیکی زود هنگام راز آلودگی و قداست رابطه را از بین می چون همان طور که گفته شد در ارتباطاتی از این دست، رابطه نزدیکی احساسی و جنسی ارتباطی دو سویه است. بدین معنی که تا مادامی که نزدیکی عاطفی در رابطه ریشه دار نشده است بهره گیری از نزدیکی های جسمی بویژه برای جنس و بسادگی میسر نیست. پس راز بزرگ تسخیر همسری ایده آل این است که تا را که فرد از اهداف ارتباطی طرف مقابلش اگاه نشده است. از خود رازگشایی نکند و رابطه جنسی نیز هیچ سنخیتی نیز با راز آلودگی و پاکی رابطه ندارد .

ویژگیهای ناسازگار با پایداری رابطه:

پرهیز از حسادت و ناخودباوری

پایداری رابطه و ازدواج طلب می کند که طرفین از موضع و منزلتی برابر با یکدیگر وارد تعامل شوند پس بر فرد همسر جو فرض است که از هرگونه ابراز حسادت و ناخودباوری شدید پرهیز کند چون حسادت نشانگر حس تملک جویی فرد بوده و اشخاص و بویژه جنس مذكر آشکارا از فردیت و استقلال خود پاسداری می کند. نکته دیگر قابل توجه در این رابطه این است که مردان برخلاف زنان از ذوب شدن در یکدیگر هراس داشته و این در حالی است که ویژگی هم کناری و هم نشینی در زنان محسوستر است.

گذشته از این مطلب مهم دیگری که باید آویزه گوش ازدواج طلبان باشد این است که احساس آدمی از ویژگی سرایت کنندگی برخوردار است. بدین معنی که احساسات مثبت طرفین در یکدیگر با بازتاب های مثبت همراه بوده و احساسات منفی نیز دافع و پس زننده است و یک آدم حسود به سادگی ناخودباوری خود را اشكار ساخته و این نوع ناخودباوری به طرف مقابل نیز سرایت کرده و بدین واسطه اسباب سرخوردگی و دلزدگیش را از رابطه فراهم می آورد. پس جهت پایداری رابطه شديدة از تملک جویی پرهیز کنید. با این وجود، باید دانست که بین خودباوری و خودپذیری سالم با خودشیفتگی از زمین تا آسمان نا معنی که خودباوری فرد نباید شکل افراطی به خود بگیرد. برای مثال فرد نباید به ثروت و دانشنامه های خود بنازد چون این برخورد نشانه خود را سبب فرار همسر بالقوه شخص می شود چون فرد تا سرحد امکان از عزت نفس خود پاسداری می کند.

گریز از سرخوردگی های پیشین

واقعیت این است که امروزه مثل آب خوردن رابطه تازه شکل داده شده و روابط و ازدواجهای پیشین نیز به سادگی گسسته می شود. به بیان دیگر این مسئله تبدیل به امری عادی شده است با این وجود فرد باید بداند که ناکامی در ازدواج با عواقب پربازتابی همراه است و از آنجایی که فرد برای همیشه نمی تواند کنج عزلت اختیار کند بدین علت خواسته و ناخواسته به سوی شکل دهی ارتباطات جدید روان می شود ولیكن این دسته از رابطه جویان باید بدانند که تا مادامی که از طریق واکاوی و مطالعات همه جانبه درس های لازمه را از شکست های خود نیاموخته اند به سادگی نمی توانند در ارتباطات جدید نیز موفق شوند. به علاوه خاص در این خصوص هیچ گاه نباید متوسل به فرافکنی شوند. بدین معنی که تمامی گناهان را به گردن طرف ارتباطی پیشین خود بیندازند زیرا این طراوت و بکر بودن رابطه تازه را از بین می برد بلکه آشکارا بیانگر مسئولیت ناپذیری شخص است با این وجود فرد شکست خورده هیجانی می تواند در این رابطه دست یاری خواهش را به سوی کوه صمیمی دراز کند.

حتی الامکان از کنجکاوی های جنسی پرهیز کنید

پیشتر یادآور شدیم که ارتباطات جنسی زود هنگام نه تنها راز آلوگی و جذابیت رابطه را از بین می برد بلکه در بسیاری از موارد نیز انتظارات زن از این نوع رابطه برآورده نمی شود زیرا نزدیکی جنسی نیاز به نزدیکی عاطفی داشته و صمیمیت احساسی نیز یک شبه در رابطه پدیدار نمی شود پس برای اینکه از این زاویه گزک به دست طرف ارتباطی خود ندهید تا سر حد امکان از کنجکاوی کردن در روابط جنسی شخص پرهیز کنید و در صورتیکه این نوع کنجکاوی گریز ناپذیر باشد در این حالت، فرد باید با نهایت احتیاط و ظرافت با این مسئله برخورد کند. برای مثال ممکن است که طرف ارتباطی شخص درگیر بیماری هایی چون سیفلیس، شانكر، ایدز و غیره می باشد. با این وجود فرد باید بداند که حالات و مواردی از این دست بسیار نادر است. به زبان دیگر، حتی این مسئله نیز به سادگی کنجکاوی های این چنانی را توجیه نمی کند.

حذر از چشمان ويلان و سرگردان

واقعیت این است که برخی از زنان خودپذیری خویش را از کنار خودآرایی و خودنمایی تأمین کرده و از آنجایی که پاسخهای مردان به محرکات و برانگیزش های جنسی آنی و غیرارادی است بدین علت فرد شدیدا باید مراقب این رفتارش باشد. چون چشمان گردان، نه تنها نشانگر بی شخصیتی، بی ادبی و گرسنگی جنسی مرد است بلکه این نوع رفتار آشکارا توهین به کلیت و شخصیت طرف ارتباطی فرد است بنابراین پایداری و پویایی رابطه طلب می کند که فرد مراقب این رفتار آزارنده اش باشد

 از شتاب زدگی شدید پرهیز کنید

یک رابطه خوب و ثمربخش نیاز به احترام و اعتماد متقابل دارد و اعتماد نتیجه بخش نیز در اثر گذشت زمانی متعارف حاصل می شود پس از شتابزدگی شدیداً پرهیز کنید چون شتابزدگی،نه تنها نشانگر کاستیهای پنهان فرد بوده بلکه در عین حال مانع از هم شناسی و وابستگی سالم می شود. بنابراین  بنابراین راز دیگر دستیابی به همسر دلخواه این است که فرد به اندازه کافی برای رابطه اش سرمایه گذراره و سرمایه گذاری های هدف محورانه نیز هیچ میانهای با هول و دستیاچه بودن به طور کلی شتابزدگی ندارد. برای مثال اگر فرد خواهان شکل دادن ازدواج به طور زودهنگام باشد در این صورت، فرد به این نوع عجله شخص مشکوک شده و در بسیاری از موارد عطای رابطه را نیز به لقایش می بخشد.

مطلب دیگر قابل ذکر این است که برخی از همسرجویان از سر استیصال و درماندگی به همسران بالقوه خود نزدیک می شوند بدین معنی که برخی از اشخاص بر این پندارند که در صورت شکل دادن ازدواج می توانند با ایجاد دگرگونی در برخی از ویژگی های شخصیتی طرف ارتباطی خود، شخص مورد نظرشان را تبدیل به همسری ایده ال نمایند. و این در حالی است که ماهیت و ذات فرد به سادگی کابل دگرگونی نیست اگر چه فرد می تواند تحولات نسبی را در روش و منش پدیدار سازد.  باری، تن دادن به ازدواجی ناایده آل و اضطراری آشکارا بیانگر فرد از این زاویه بوده و از آنجایی که زناشویی های رضایت بخش نیز به تعاملات برابر زن و شوهر دارد بدین علت، توصیه ما به این دسته از همسر جویان این است که از طریق تلاش و تکاپو تا سر حد امکان به ایده ال های خود نزدیک شوند چونازدواج های امروزی به اندازه کافی مشکل زده است که افزودن فشارها و مشکلاتی از این دست، در واقع حكم تلنگری اخر را خواهد داشت. به بیان دیگر حفظ کردن این نوع ازدواج بسیار دشوار است چون فرد تا سر حد امکان از عزت نفس و فردیت خویشتن پاسداری می کند پس به سوی ایده ال هایتان روان شوید چون ناکامی در ازدواج پربازتاب و مخرب است.

هیچگاه از بال های پروازتان غافل نشوید

واقعیت این است که در این دنیای تنازع بقا، همسرجویی رابطه تنگاتنگی با خودافزایی و خودشکوفایی دارد و باید این نگرش و ذهنیت در جنس مؤنث بیش از گذشته ریشه دار شود زیرا امروزه نقش های سنتی و دیرینه زن و مرد در زناشویی کاملا دگرگون شده و زنان جهت کمک به بودجه خانواده دوشادوش مردان در بیرون از منزل کار می کنند. لذا بدین علت است که در شرایط کنونی، همسرجویی رابطه نزدیکی با خودافزایی و کامیابی های فزاینده دارد ولیکن عشق زدگی نیز در این برهوت و دنیای بی عشقی نیز پرقدرت است. بدین معنی که گاهگاهی عاشق و معشوق و دو فرد دلداده، چنان غرقه در عشق آنی و تازه خود می شوند که به کلی فردیت و دوستانشان را به دست فراموشی می سپارند و این در حالی است که عشق زدگی در هیچ حالتی نمی تواند قرین توفیق شود چون عشق زدگی به معنی فرار از عقلانیت بوده و عقلانیت گریزی نیز پیامدی جز ندامت و پشیمانی ندارد. پس در جریان رابطه جدید از سکوهای پرش خود نیز غافل نشوید چون هیچ تضمینی وجود ندارد که رابطه تازه تان منجر به ازدواج رضایت بخش و پایدار شود. گذشته از این شکل دادن دوستی های تازه نیز به سادگی میسر نیست بویژه اگر به یکباره تمامی آرزوهای فرد تبدیل به سرابی هولناک شده باشد. پس هیچگاه از فردیت خود غافل نشده و در عشق تازه تان غرقه نشوید .

 

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false